Εταιρικά Νέα

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος ψεκαστήρα gaden

2020-05-29
Ο σχεδιασμός του συστήματος άρδευσης ψεκαστήρων και η άρδευση αγρών, κήπων λαχανικών, θερμοκηπίων και θερμοκηπίων.

Η ποικιλία των αντικειμένων άρδευσης τοπίου αποτελεί μια πολύπλοκη ζήτηση νερού. Η άρδευση τοπίου πρέπει να έχει ορισμένες επιπτώσεις στο τοπίο και το περιβάλλον. Το σύστημα άρδευσης κήπου πρέπει να υιοθετεί αυτόματο έλεγχο και να δίνει προσοχή στην οικονομική πρακτικότητα.

Προηγούμενος:

Στείλτε δείγματα

Επόμενο:

Κανένα νέο