Εταιρικά Νέα

Παράδοση των εμπορευμάτων

2020-05-26

Τα εμπορεύματα παραδόθηκαν αμέσως μετά τη δουλειά σήμερα, οι εργαζόμενοι είναι πολύ χαρούμενοι, η σημερινή εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση για να ολοκληρώσουμε την εργασία αποτελεσματικά στο μέλλον. Ανυπομονούμε για τη συνεργασία νέων και παλαιών πελατών