Εταιρικά Νέα

Συνάντηση

2020-05-08

Σήμερα, έχουμε μια συνάντηση για την παραγωγή για να συζητήσουμε το ακόλουθο σχέδιο παραγωγής και την κατάσταση παραγγελίας. Έχουμε πολύ περιεχόμενο και κάθε διευθυντής εργαστηρίου μιλά και συζητά ενεργά το χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών παραγγελιών παραγωγής.